Znaleziono 3 artykuły

Nellya Nychkalo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"New Ukrainian School" : The Present and the View to the Future = "Nowa szkoła ukraińska" : teraźniejszość i spojrzenie na przyszłość Nellya Nychkalo s. 89-106
The "Human-Labour" and Modern Vocational Education : Ukrainian Context Nellya Nychkalo s. 139-154
«Этическая сила» человеческого труда в условиях рыночной экономики в начале XXI века Nellya Nychkalo s. 263-282