Znaleziono 278 artykułów

Ryszard Nycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sławiński : ironia i maieutyka Ryszard Nycz s. 1-4
O kanonie, klasykach i arcydziełach Ryszard Nycz s. 1-4
Od polonistyki do komparatystyki (i z powrotem) Ryszard Nycz s. 1-4
Zatargi graniczne Ryszard Nycz s. 1-4
Staropolskie atrakcje Ryszard Nycz s. 1-4
Michał Głowiński i duch nowoczesności Ryszard Nycz s. 1-4
Jakoś inaczej Ryszard Nycz s. 1-4
Jamy słów Ryszard Nycz s. 1-7
O sylwiczności, czyli kłopot z przedmiotem Ryszard Nycz s. 1-6
Rehabilitowanie wzniosłości Ryszard Nycz s. 2-4
O nowoczesności jako doświadczeniu Ryszard Nycz s. 4-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
We władzy opowieści Ryszard Nycz s. 4-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kulturowa natura : kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego Ryszard Nycz s. 4-14
Polonistyka na rozdrożu Ryszard Nycz s. 4-10
Osoba w nowoczesnej literaturze : spojrzenie wstecz i parę wątpliwości Ryszard Nycz s. 4-6
Jak opisać doświadczenie, którego nie ma? Ryszard Nycz s. 4-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
O jednym z powodów tak zwanego kryzysu : w humanistyce, zwłaszcza polonistycznej Ryszard Nycz s. 4-6
Literatura polska w cieniu cenzury : wykład Ryszard Nycz s. 5-27
PRL: pamięć podzielona, społeczeństwo przesiedlone Ryszard Nycz s. 6-10
Błoński, nasz współczesny Ryszard Nycz s. 6-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tekstowe doświadczenia Ryszard Nycz s. 6-12
Po Zjeździe Polonistów : wywiad z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Barbara Morcinek-Cudak Ryszard Nycz s. 6-13
Tropy "ja" : koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia Ryszard Nycz s. 7-27
Nicowanie teorii : uwagi o poststrukturalizmie Ryszard Nycz s. 7-15
Miłosz wśród prądów epoki : cztery poetyki Ryszard Nycz s. 7-17
Inny jak ja : (trzy i pół glosy do aktualnego teoretycznie i praktycznie problemu) Ryszard Nycz s. 7-14
Humanistyka przyszłości Ryszard Nycz s. 7-11
O kolażu tekstowym : (na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego) Ryszard Nycz s. 9-29
Afektywne manifesty Ryszard Nycz s. 9-13
Czesław Miłosz : poeta XX wieku w przestrzeni publicznej Ryszard Nycz s. 11-23
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Poetyka epifanii a modernizm : od Norwida do Leśmiana Ryszard Nycz s. 20-38
The Functions of News Items in Literature Ryszard Nycz Danuta Piątkowska (tłum.) s. 33-46
Oko i dłoń pisarza : próba interpretacji dzieła Leopolda Buczkowskiego Ryszard Nycz s. 34-49
Lekcja Adorna : tekst jako sposób poznania albo o kulturze jako palimseście Ryszard Nycz s. 34-50
Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia Ryszard Nycz s. 34-49
"Zamknięty odprysk świata" : o pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Ryszard Nycz s. 35-46
Literatura nowoczesna : cztery dyskursy (tezy) Ryszard Nycz s. 35-46
"Każdy z nas jest przybyszem" : wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku Ryszard Nycz s. 41-51
Homo irrequietus : Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta Ryszard Nycz s. 45-82
Gest śmiechu : z przemian świadomości literackiej początku w. XX (do pierwszej wojny światowej) Ryszard Nycz s. 45-70
Literatura modalności (2) Ryszard Nycz s. 55-71
Literatura nowoczesna wobec doświadczenia Ryszard Nycz s. 55-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwa pejzaże Reymonta Ryszard Nycz s. 65-81
O metaforze Ryszard Nycz s. 67-71
Wynajdywanie porządku : Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury Ryszard Nycz s. 83-98
Intertekstualność i jej zakresy : teksty, gatunki, światy Ryszard Nycz s. 95-116
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 99-111
Polonistyka (znowu) w przebudowie : rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Magdalena Bąk Ryszard Nycz Agnieszka Nęcka s. 99-102
"Metafora a interpretacja", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 100
"Krytyk w dolinie Józafata", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 100
Dekonstrukcjonizm w teorii literatury Ryszard Nycz s. 101-130
Teufelsdröckh redivivus albo o pewnym dialogu tekstowym Ryszard Nycz s. 101-121
"Schulz: nazywanie nienazywalnego", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
Literatura modalności (1) Ryszard Nycz s. 103-117
"Kafka i wahadło", Krzysztof Borowik, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Borowik (aut. dzieła rec.) s. 104
"Poeta od Muz widziany", Jacek Brzozowski, "Teksty" nr 5 (cz.I) (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Charles Bally o ekspresywności językowej", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 106
"Metafora a dewiacja (przegląd stanowisk badawczych)", Teresa Dobrzyńska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
Humanistyczne manifesty teoretyków literatury : (zamiast recenzji) Grzegorz Gazda Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? (Semiotyka tekstowa literatury ustnej)",Alfred Gawroński, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Alfred Gawroński (aut. dzieła rec.) s. 110
"Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, Wrocław 1984 : [recenzja] Andrzej Kublik Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 111-119
Krytyka feministyczna na bezdrożach Elaine Showalter Izabela Kalinowska-Blackwood (tłum.) Ryszard Nycz (tłum.) s. 115-146
"Metafora bez granic", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Czy metaforę można zobaczyć?", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 118
"Od czarnego słońca do ciemnego świecidła", Marian Stala, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 120
"Poezja jako semiotyka sztuki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 121
"Psychoanaliza a analiza semiotyczna", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Tadeusz Kudliński-zapomniany teoretyk symultanizmu", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 122
"Arystotelesowskie składniki tradycji a projekt wykonawczy w dramacie greckim", Jerzy Danielewicz, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Badania nad krytyką literacką", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 123-129
"Opis, analiza, interpretacja- w badaniach nad polską poezją współczesną", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 123
"Znaki, teatr, świętość", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 123
"Przestrzeń otwartego sporu", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 125
"Milczenie w dramacie", Anna Krajewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 125
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław 1969 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 125-128
"Krytyk- semantyk nieliteracki", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 125
"Kategoria pokolenia w badaniach nad teatrem studenckim", Sławomir Magala, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 127
"Problematyka uniwersaliów w radzieckiej semiotyce kultury", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 127
"Jerzego Kwiatkowskiego zapiski z datą", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 127
">>Klerkowie<< i >>eksperci<<", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Kultura literacka (1918-1932)", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1973 : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 128-134
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 129-132
"Jak muzyka znaczy", Anna Barańczak, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Zwłoki metodologiczne", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 129
Nowaczyński i Brzozowski o Berencie : inedita z archiwum "Przeglądu Tygodniowego" Ryszard Nycz s. 129-143
"Sztuka a fotografia. Przyczynek do rozważań o dziele sztuki w dobie technicznej reprodukcji", Ewa Kuryluk, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ewa Kuryluk (aut. dzieła rec.) s. 129
"Pracownie krawieckie ludzkości", Anna Sobolewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Sens kategorii modalnych w utworze literackim, czyli o wolności osobistej", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ideologia kultury", Sławomir Magala, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 131
"Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji : wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" Ryszard Nycz s. 132-147
"Historia i obraz", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Zwycięstwo sobowtóra", Jerzy Pilch, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Pilch (aut. dzieła rec.) s. 133
"Wprowadzenie do krytyki autorskiej", Marian Płachecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Gramatyki tekstowe a proces twórczy", Katarzyna Rosner, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 133
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej", red. nauk. Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Ryszard Nycz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 134-141
"Błędy i uproszczenia teorii >>maszyn dialogowych<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Aktualne problemy badań nad życiem literackim", Krzysztof Dmitruk, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 137
"A kiedy strzelba wypali... (Poetyka rekwizytu)", Andrzej T. Kijowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Odpowiedzialność uczonych za wyniki badań", Jan Waszkiewicz, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Waszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Krytyk jako stwórca", Jan Prokop, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 139
"Literatura jako znak prestiżu", Jan Prokop, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Literatura z kluczem", Jan Prokop, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Funkcje społeczne kawiarni literackiej", Janusz Stradecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 141
"Styl wzniosły i przestrzeń bogata. (Struktura przestrzenna założenia urbanistycznego Księży Młyn)", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Bachtin jako krytyk Freuda. (O semiotycznej reinterpretacji psychoanalizy)", Bogusław Żyłko, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 143
"Konstruktywistyczna przemiana", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Od guwernantki do Kasandry", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Słowo na ekranie", Marek Hendrykowski, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Literatura jako źródło dla badań socjologicznych", Jakub Karpiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Jakub Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Księga powtórzonego prawa", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 149
"Mann i Schulz", Elizabeth Goślicki-Baur, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Elizabeth Goślicki-Baur (aut. dzieła rec.) s. 149
"Świat wieczystych aktorów. (Gombrowiczowska antroposocjologia Formy)", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Czytanie filozofii", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 151
"Jak formy osobowe grają w teatrze mowy?", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 151
"Bohater naszej krytyki", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Homo Irrequetus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Krzesła Moliera i >>Krzesła<< Ioneski. Szkic niesceniczny w trzech aktach", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Literatura w szkole: dziś i jutro", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Witkacy: fatalne terminy. (Uwagi wstępne)", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 159
"Funkcje konkursów literackich (na przykładzie lat sześćdziesiątych)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159
">>Tematy<< w ilustracjach do >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Joanna Krzemińska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Joanna Krzemińska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Autobiografizm jako metoda konieczna. "Treny" Jana Kochanowskiego", Jerzy Ziomek, [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 160-163
"Domek i świat", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 2 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 163
"Strategia agitatora", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 165
"Twórczość filmowa jako fragment twórczości: przypadek Konwickiego", Tadeusz K. Lubelski, "Teksty" nr 4 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz K. Lubelski (aut. dzieła rec.) s. 165
Możliwa historia literatury Ryszard Nycz s. 167-184
">>Ja piszę, ty malujesz<<", Zdzisław Łapiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 168