Znaleziono 1 artykuł

Mirosław Ożóg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie stosowania przepisu art. 117 § 3 II k.c. do terminu zowitego przewidzianego do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy Mirosław Ożóg s. 27-37