Znaleziono 2 artykuły

John F. Oates

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The formulae of the Petrie Wills John F. Oates s. 125-132
Cessions of katoikic land in the late Ptolemaic period John F. Oates s. 153-161