Znaleziono 19 artykułów

Jan Obłąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warmia w dobie wojny siedmioletniej Jan Obłąk s. 27-48
Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 Jan Obłąk s. 50-61
"Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870-1914", Jan Obłąk, "Nasza Przeszłość" T. XVIII, 1963 : [recenzja] Tadeusz Grygier Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 103-107
Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 : (dokończenie) Jan Obłąk s. 112-127
Z działalności ks. Walentego Barczewskiego Jan Obłąk s. 113-130
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski", Jan Obłąk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Feliks Nowowiejski jako organista w Olsztynie Jan Obłąk s. 182-189
"Działalność biskupów warmińskich w zakresie sztuki w połowie XVII wieku", Jan Obłąk, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" T. XI, 1964, z. 4 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 294-297
Uzupełnienie do Wykazu Polskich Druków na Warmii za lata 1800-1939 Jan Obłąk s. 312-318
Szkoła Muzyczna w Świętej Lipce Jan Obłąk s. 351-371
Warmia w dobie wojny siedmioletniej Jan Obłąk s. 365-385
"Święta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań 1974 ; "Święta Lipka", Jan Obłąk, Olsztyn 1975 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 385-386
Kontakty uczonych polskich z Archiwum Fromborskim przed pierwszą wojną światową Jan Obłąk s. 388-400
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jolanta Małgorzata Marszalska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 513-516
Mapa komornictwa olsztyńskiego z XVII wieku Jan Obłąk s. 558-562
Korespondecja Kazimierza Jaroszyka z Eugeniuszem Buchholzem Jan Obłąk s. 642-660
"Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w latach 1800-1870", Jan Obłąk, Lublin 1960 : [recenzja] Wanda Korycka Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 687-690
"Odnaleziony rękopis Ignacego Krasickiego. „Prawdziwa opowieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach”", Jan Obłąk, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Barokowe organy z XVIII w. na terenie diecezji warmińskiej", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] ; "Menzuracja organów katedralnych we Fromborku", Jan Sianko, "Studia Warmińskie" T. 8, 1971 : [recenzja] Maria Jasińska-Wojtkowska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Jan Sianko (aut. dzieła rec.) s. 701-703