Znaleziono 20 artykułów

Zdzisław Obertyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Weto kardynała Puzyny Zdzisław Obertyński s. 10-48
Ormianie polscy na soborze florenckim Zdzisław Obertyński s. 12-23
L'image de la Trinité au château de Lublin Zdzisław Obertyński s. 60-69
Dzieje kanonizacji św. Jacka Zdzisław Obertyński s. 79-172
"Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibljotece kapitulnej w Gnieźnie", ks. Zdzisław Obertyński, Lwów 1930 : [recenzja] M. Gębarowicz Zdzisław Obertyński (aut. dzieła rec.) s. 142-146
"Lebenserinnerungen", Traugott Hahn, Stuttgart 1940 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Traugott Hahn (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Sangalleński wzór w polskiej liturgii Zdzisław Obertyński s. 177-185
"Les monuments des Croisés dans le royaume de Jérusalem", t. 1-2, C. Enlart, Paris 1925; 1928 : [recenzja] Zdzisław Obertyński C. Enlart (aut. dzieła rec.) s. 271-272
Tytuł "Archiepiscopus Apostolicus" w XI wieku w Krakowie Zdzisław Obertyński s. 301-307
De nonnullis iam alumnis et professoribus Facultatis Scientiarum Ecclesiasticarum Universitatis Varsaviensis Zdzisław Obertyński s. 321-327
Pontyfikaty krakowskie XV wieku Zdzisław Obertyński s. 335-420
Pamięci ks. Jana Fijałka Zdzisław Obertyński s. 338-339
"Matka Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia SS. Felicjanek (1825-1899)", I: "Życiorys", s. Bronisława Dmowska, Buffalo, N. Y. 1949 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Bronisława Dmowska (aut. dzieła rec.) s. 353-373
"The complete works of Saint John of the Cross", t. 1-3, Allison Peers, London 1934 (wydanie pierwsze), 1943 (wyd. drugie); "The complete works of St. Teresa of Jezus", t. 1-3, Allison Peers, London 1946 (wyd. pierwsze), 1949 (wyd. drugie); "The Eagle and the Dove, a study in contrasts : St. Teresa of Avila - St. Thérèse of Lisieux", Vita Sackville-West, London 1943 : [recenzja] Zdzisław Obertyński Allison Peers (aut. dzieła rec.) Vita Sackville-West (aut. dzieła rec.) s. 359-365
Eine Gründungsurkunde der polnischen Armenier aus d. XIV. Jhdt. Zdzisław Obertyński s. 374-384
Jeszcze źródło pierwszej bazylejskiej mowy Elgota Zdzisław Obertyński s. 386-387
Materjały do biografji Krasickiego w warszawskim konsystorzu metropolitalnym Zdzisław Obertyński s. 461-464
Grâces mystiques extraordinaires chez la Mere Marie Marcelline Darowska Zdzisław Obertyński s. 469-532
Thomas, der erste Bischof von Lwów Zdzisław Obertyński s. 533-540
[Super sententias RR. PP. Wladislai Kwiatkowski... : communicata] Zdzisław Obertyński s. 597-657