Znaleziono 2 artykuły

Irena Oborska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architektoniczno-konserwatorskie problemy restytucji Zamku Królewskiego : koncepcje architektoniczno-konserwatorskie Irena Oborska s. 55-70
Rola Jana Zachwatowicza w kształtowaniu koncepcji restytucji Zamku Królewskiego w Warszawie Irena Oborska s. 371-374