Znaleziono 10 artykułów

Piotr Obrączka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
"Twórczość Goethego w czasopismach polskich lat 1887-1900", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Kontakty literackie Zygmunta Kisielewskiego z Wilhelmem Feldmanem", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 180
"Zabiegi Jana Augustyna Kisielewskiego wokół wydania >>Sonaty<<", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 199
"Wokół >>Dni listopadowych<< Zygmunta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 234
"O Janie Auguście i Zygmuncie Kisielewskich", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 249
"Szymon Starkiewicz i jego Górka w twórczości Zygmunta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 275
"Literatura niemiecka na łamach >>Życia<< (1897-1900)", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 287
"Literatura niemiecka w czasopismach polskich końca XIX w. (1887-1900)", Piotr Obrączka, Opole 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Studia nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, Opole 1973, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, seria B, Studia i Monografie, Nr 36, ss. 148 + errata na wklejce : [recenzja] Jan Michalik Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 419-424