Znaleziono 72 artykuły

Cezary Obracht-Prondzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu Cezary Obracht-Prondzyński s. 85-106
Gerard Labuda jako historyk Kaszub : inspiracje Cezary Obracht-Prondzyński s. 93-105
Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub : z pieśnią i muzyką nie tylko w tle Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 99-124
Milenium, a tożsamość Gdańska Cezary Obracht-Prondzyński s. 121-132
Nadanie Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu Cezary Obracht-Prondzyński s. 195-200
O dostojnym Jubilacie - profesorze Józefie Borzyszkowskim Cezary Obracht-Prondzyński s. 205-209
"W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej : studia i szkice", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 265-298
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 283-294
"Kaszubskie Jeruzalem : o dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców", red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2014 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-287
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 284-306
"Moi mistrzowie i przyjaciele", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2015 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Bibliografia Kaszub : artykuły z czasopism", t. II, "1957-1970", opracowanie zbiorowe, Gdańsk 2015 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 294-298
Mała encyklopedia kaszubszczyzny Monika Grzeszczak Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Sprawozdanie z pracy Instytutu Kaszubskiego w 2007 roku Michał Kargul Cezary Obracht-Prondzyński s. 301-308
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 307-339
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2001 Cezary Obracht-Prondzyński s. 307-309
"Społeczność kaszubska w procesie przemian : Kultura * Tożsamość * Język", red. Kazimierz Klejna, Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Kazimierz Klejna (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 331-336
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2003 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 343-349
"  Kaszubi a Gdańsk, Kaszubi w Gdańsku", Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2009 : [recenzja] Eugeniusz S. Kruszewski Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kulikowska (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Zjednoczeni w idei : pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006)", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 346-355
Historia Kaszubów po 1945 roku : refleksja metodologiczna Cezary Obracht-Prondzyński s. 348-364
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 349-372
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 351-370
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 357-386
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 360-378
"Kaszubskich pamiątek skarbnice : o muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008 : [recenzja] ANdrzej Gąsiorowski Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 365-369
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2005 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 373-379
"Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku : studia z dziejów kultury regionu", Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 373-378
Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2013 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 374-386
"The Politics of Language and nationalism in Modern Central Europe", Tomasz Kamusella, Houndmills-New York 2009 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Kamusella (aut. dzieła rec.) s. 380-382
Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego w 2006 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 381-387
"Dzieje Lęborka", red. Józef Borzyszkowski, Lębork-Gdańsk 2009 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015) : socjolog, badacz sfery publicznej, organizator życia naukowego, Kaszuba Cezary Obracht-Prondzyński s. 383-387
"Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch", red. Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk, Christian Pletzing, Lubeck-Gdańsk-Munchen 2010 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) Christian Pletzing (aut. dzieła rec.) s. 386-389
O profesorze Eugeniuszu Stanisławie Kruszewskim - Mistrzu Nauki oraz Członku Honorowym Instytutu Kaszubskiego Cezary Obracht-Prondzyński s. 386-389
"Nazwiska Pomorzan : pochodzenie i zmiany", Edward Breza, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Edward Breza (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Regiony Polski", nr. 1, Katowice 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 389-390
Grant NPRH "Historia Kaszubów" Cezary Obracht-Prondzyński s. 390-391
"Nasze Pomorze : Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie", Nr 1, za R. 1999, Bytów 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 390-391
"Zapiski kaszubskie, pomorskie i morskie", Gerard Labuda, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 391-392
Grant NPRH "Gniazdo Gryfa" Cezary Obracht-Prondzyński s. 392-394
"Na brzegu życia i śmierci : zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach", Jan Perszon, Pelplin 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Dzieje kasztelanii chmieleńskiej", Błażej Śliwiński, Chmielno 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"«Tu jest Ojczyzna moja...» : materiały z konferencji „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie” 6-8 października 1999, Gołuń k. Kościerzyny", opracowanie zbiorowe, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 395-396
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2002 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 395-399
"Jan Karnowski (1886-1939) : pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny", Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Witold Molik Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 395-398
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 396-427
"Kto jest kim w województwie pomorskim", Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński s. 396-397
"Wspomnienia kaszubskiego gbura", część 3, Bolesław Jażdżewski, wstęp: Józef Borzyszkowski, oprac. Eugeniusz Gołąbek, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Gołąbek (aut. dzieła rec.) Bolesław Jażdżewski (aut. dzieła rec.) s. 397-398
Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2014 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 398-416
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński s. 398-434
"Moja saga wojenna 1939-1947", Bronisław Brandt, wstęp: Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Bronisław Brandt (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Kaszubi : wierzenia i twórczość", ze Słownika Sychty zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 399-400
Omówienia i noty bibliograficzne dotyczące innych wydawnictw o Kaszubach Cezary Obracht-Prondzyński s. 399-434
"V konferencja kaszubsko-słowińska", red. Wojciech Łysiak, Poznań 1999 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Wojciech Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 400-401
Noty bibliograficzne Cezary Obracht-Prondzyński s. 403-419
Noty wydawnicze 2003 Cezary Obracht-Prondzyński s. 405-418
<<„My prawdziwi Górnoślązacy...” : Studium etnologiczne">>, Marian Grzegorz Gerlich, Warszawa 2010 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Marian Grzegorz Gerlich (aut. dzieła rec.) s. 417-423
Noty wydawnicze 2004 Cezary Obracht-Prondzyński s. 419-428
Profesor Jerzy Treder (1942-2015) : kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński s. 419-424
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2000 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 423-426
Noty wydawnicze Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 428-456
Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2009 roku Cezary Obracht-Prondzyński Tomasz Rembalski s. 431-439
Informacja o pracy Instytutu Kaszubskiego w 2004 roku Cezary Obracht-Prondzyński s. 431-438
Konferencja kaszuboznawcza Cezary Obracht-Prondzyński s. 431-436
Działalność Instytutu Kaszubskiego w latach 1997-1999 Cezary Obracht-Prondzyński s. 437-441
Konferencja poświęcona dziejom chrześcijaństwa na Pomorzu Cezary Obracht-Prondzyński s. 439-442
Kaszubski Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego Cezary Obracht-Prondzyński s. 447-448
"Günter Grass. Odpominania w 90. rocznicę urodzin Cezary Obracht-Prondzyński Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 453-456
Profesor Władysław Pałubicki (1933–2012) – Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog, religioznawca Cezary Obracht-Prondzyński s. 467-470
Grant NPRH "Gniazdo Gryfa" - rok 2017 Cezary Obracht-Prondzyński s. 529-536