Znaleziono 5 artykułów

Władysław Ochmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The Sociology of Science", pod red. Bernarda Barbera, Waltera Hirscha, New York 1963 : [recenzja] Władysław Ochmański Bernard Barber (aut. dzieła rec.) Walter Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Die Soziologie und die Gesellschaften. Problemsicht und Problemstellung vom Beginn bis zur Gegenwart", T. 1-3, Helmut Shoeck, München 1964 : [recenzja] Władysław Ochmański Helmut Schoeck (aut. dzieła rec.) s. 125-129
"Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku", Władysław Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Historia Agriculturae" Władysław Ochmański s. 207-209
"Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym", Władysław Ochmański, Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Marian Wachowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 443-447