Znaleziono 57 artykułów

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 3
Słowo wstępne Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 3
W stulecie śmierci Gustawa Zielińskiego Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 5-7
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (luty 1958 r. - wrzesień 1959 r.) oraz do Włoch (czerwiec 1959 r.). Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 8-11
"Nieznane puszkinianum polskie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Pamiętnik Teatralny" 1955, z. 2 : [recenzja]. Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 26
Polskie muzea literackie wobec literatury współczesnej Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 32-40
Nowe Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 46-49
Nabytki archiwalne Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie - Archiwum Andrzeja Towiańskiego; archiwalia po Ludwiku Orpiszewskim Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 68-70
X Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Wolfenbüttel (RFN) s. 78-80
Nabytki Muzeum Mickiewicza w Warszawie : archiwalia Józefa Korzeniowskiego i jego rodziny. Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 81-82
XI Doroczna Konferencja Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Muzeum Hansa Christiana Andersena w Odense oraz Muzeum Strindberga w Sztokholmie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 90-91
XII Doroczna Konferenca Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Hadze w ramach XV Konferencji Generalnej ICOM Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 92-93
XIII Doroczna Konferenca Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Budapeszcie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 93
Adam Mauersberger (1910-1988) Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 93-94
Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 95-101
Kolekcja prawnuka Adama Mickiewicza - Jerzego Góreckiego z Paryża zakupiona przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 99-103
Dwa Zgromadzenia Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich : VIII w Hadze (październik 1985), IX w Puszkinskich Gorach (maj-czerwiec 1986) Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 109-112
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM - ICOM Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 113-115
VII Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich (ICLM) ICOM w Budapeszcie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 113-114
Ziemiaństwo kreatorem kultury Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 119-124
Z prac Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM - ICOM : XVI Doroczne Zgromadzenie ICLM - ICOM w Marbach nad Neckarem Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 125-126
"Narrator i narracja w "Bramach raju" i "Idzie skacząc po górach" Jerzego Andrzejewskiego", Jerzy Poradecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 128
"Polonika zbierane po świecie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 1992 : [recenzja] Gerard Labuda Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 144
V Doroczne Zgromadzenie ICLM-ICOM w Paryżu Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 151-152
"Moje wspomnienia", Aleksander Jełowicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Aleksander Jełowicki (aut. dzieła rec.) s. 152
"Czterdzieści i cztery", Zdzisław Kępiński, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 156
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
"Niektóre szczegóły z pobytu Mickiewicza i Garczyńskiego w Poznańskiem w świetle korespondencji i rękopisów. / Cz. 1 i 2 Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Mikołajtis (aut. dzieła rec.) s. 166
"Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ ", Antoni Zaleski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Antoni Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 166
Maria Danilewicz Zielińska (1907-2003) Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 167-170
"Paradoksy i zagadki arcydzieła Fredry", Julian Krzyżanowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 168
VI Zgromadzenie Doroczne Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich w ramach XIII Konferencji Generalnej ICOM w Londynie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 168-169
Stała Konferencja Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 173-177
"Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim", Jadwiga Chudzikowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jadwiga Chudzikowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Polskie kontakty Lermontowa", Józef Borsukiewicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Naukli filozoficzne i humanistyczne" vol. XXII (1967) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Borsukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Świat tetralny młodego Mickiewicza", Michał Witkowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 178
Samuel Fiszman (1914-1999) Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 187-189
"Listy Bolesława Prusa do Antoniego Osuchowskiego", Tadeusz Kłak, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 190
"Romans Kraszewskiego z wiedenką", Antoni Trepiński, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Antoni Trepiński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Powstanie listopadowe w poezji rosyjskiej", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek None Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 198
"Dialogi i sąsiedztwa", Artur Międzyrzecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 200
"Pół wieku. Literaci", Jerzy Putrament, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 216
"Filozof zamurowany", Jacek Trznadel, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 220
"Choromański i Mimesis", Seweryna Wysłouch, "Nurt" nr 2 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 230
"Giełda literacka", Janusz Maciejewski, "Odra" nr 4 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Z nakazu boga Apollina", Andrzej Gronczewski, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"W księdze żywota i wiedzy", Stanisław Witold Balicki, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Stanisław Witold Balicki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Pamiętnik 1832-1848", Henryk Bogdański, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) s. 240
"Irzykowski wśród pokoleń, czyli dramat sceptyka", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 240
"Poezja powstania listopadowego", Andrzej Zieliński, Wrocław 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 246
"Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. / Na tle dyscyplin pokrewnych Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 252
Listy Aleksandra Chodźki do Adama Mickiewicza s. 253-294
"Paul Cazin, diariste, pistolier, traducteur", Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Varsovie 1997; "Actes du colloque Paul Cazin 1881-1963", Anna Nawrocki, Francis Claudon, Dicolor 1998; "Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin", Warszawa 1999 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Francis Claudon (aut. dzieła rec.) Danuta Knysz-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) Anna Nawrocki (aut. dzieła rec.) Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) Halina Suwała (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Do biografii Konstantego Gaszyńskiego (próba definitywnego rozstrzygnięcia kwestii imienia i nazwiska matki Konstantego Gaszyńskiego)", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 321
"Kolekcja prawnuka Adama Mickiewicza- Jerzego Goreckiego z Paryża, zakupione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 392
Listy Stefana Witwickiego do Adama Mickiewicza s. 557-576