Znaleziono 12 artykułów

Stefan Ogrodnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy handlowej obsługi wsi i rolnictwa Stefan Ogrodnik s. 125-132
Zadłużenie indywidualnej gospodarki rolnej w województwie lubelskim z tytułu kredytów bankowych Stefan Ogrodnik s. 171-186
Ewolucja opodatkowania polskiego rolnictwa w latach 1971-1985 Stefan Ogrodnik s. 187-198
Regionalne zróżnicowanie infrastruktury ekonomicznej wsi i rolnictwa Stefan Ogrodnik s. 193-204
    Zacytuj
  • Udostępnij
Podstawowe funkcje ekonomiczne systemu świadczeń rolniczych na tle sytuacji dochodowej gospodarstw chłopskich : część II : stymulacyjna i akumulacyjna funkcja podatku Stefan Ogrodnik s. 209-227
Przychody pieniężne gospodarstw indywidualnych w województwie lubelskim w latach 1958-1970 Stefan Ogrodnik s. 221-248
Delimitacja Rejonów w obszarze Kanału Wieprz-Krzna Stefan Ogrodnik Augustyn Woś s. 231-248
    Zacytuj
  • Udostępnij
Podstawowe funkcje ekonomiczne systemu świadczeń rolniczych na tle sytuacji dochodowej gospodarstw chłopskich : część I : regulacyjna funkcja podatku Stefan Ogrodnik s. 231-250
Problemy stanu zdrowia mieszkańców wsi : prymat człowieka w przemianach systemowych Stefan Ogrodnik s. 241-252
Poziom i struktura pieniężnych przychodów rolników w puławskim rejonie uprzemysławianym i obszarze Kanału Wieprz-Krzna Stefan Ogrodnik s. 249-281
    Zacytuj
  • Udostępnij
Infrastruktura techniczna a produkcja rolna : w zarysie Stefan Ogrodnik s. 253-264
Ewolucja opodatkowania rolnictwa w Polsce do 1971 r. Stefan Ogrodnik s. 277-308