Znaleziono 6 artykułów

Jacek Antoni Ojrzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie kultury szlacheckiej : (na marginesie książki Janusza Tazbira, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, Upadek, Relikty, wyd. 1, wyd. 2, Warszawa 1978, 1979) Jacek Antoni Ojrzyński Andrzej Stroynowski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
W sprawie autorstwa "Głosu Wolnego" (w związku z recenzją "PH" t. 55, z. 4, s. 688-692; recenzja J. A. Ojrzyńskiego i W. M. Grabskiego książki: Rostworowski, E., Legendy i fakty XVIII wieku) odpowiedź recenzentów Władysław Maria Grabski Jacek Antoni Ojrzyński s. 489-493
"Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740", Henryk Olszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Jacek Antoni Ojrzyński Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 571-573
"Legendy i fakty XVIII w.", Emanuel Rostworowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Maria Grabski Jacek Antoni Ojrzyński Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 688-692
"Um die Polnische Krone : Sachsen und Polen während des Nordischen Krieges 1700-1721", bearbeitet von J. Kalisch und J. Gierowski, T. I, Berlin 1962 : [recenzja] Jacek Antoni Ojrzyński J. Gierowski (aut. dzieła rec.) J. Kalisz (aut. dzieła rec.) s. 712-714
Mistrz Twardowski : historia i mistyfikacja Jacek Antoni Ojrzyński s. 745-753