Znaleziono 15 artykułów

Krzysztof Okopień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początek filozofii czy filozofia początku? Krzysztof Okopień s. 5-24
Podmiot czyli podrzutek Krzysztof Okopień s. 58-74
"Państwo" Platona: dialog jako monolog; "Wyznania" Augustyna: monolog jako dialog Krzysztof Okopień s. 71-85
Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana Krzysztof Okopień s. 85-102
O życiu rzeczy samej w sobie Krzysztof Okopień s. 111-125
"Czytanie filozofii", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 151
Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii Krzysztof Okopień s. 151-164
">>Państwo<< Platona: dialog jako monolog; >>Wyznania<< Augustyna: monolog jako dialog", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 168
Czytanie filozofii Krzysztof Okopień s. 180-189
"O życiu rzeczy samej w sobie", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 227
"Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 253
Po jedzeniu Krzysztof Okopień s. 280-285
"Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawił Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 320 : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Dwie fenomenologie: Husserl i Gombrowicz", Krzysztof Okopień [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 343
"Literatura wobec wojny i okupacji", studia pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeks nazwisk opracował Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom 43, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 312 : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 393-401