Znaleziono 12 artykułów

Antoni Olak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modern Understanding of National Security : introduction to the Issue Antoni Olak s. 106-120
Sprawozdanie z konferencji : Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie Paweł Dziekański Antoni Olak s. 134-135
Sprawozdanie z konferencji: VII. Medzinárodnú Vedeckú Konferenciu Bezpečnostné Fórum 2014, Banská Bystrica, 2-13 lutego 2014 Paweł Dziekański Antoni Olak s. 152-154
Labor market and employmenyt migration within the European Union Karolina Olak Antoni Olak s. 165-174
Zagrożenia w funkcjonowaniu organizacji związane z patologiami kadrowym Andrzej Bonusiak Antoni Olak s. 165-192
Strategic Reserves in National Security System of the Republic of Poland Antoni Krauz Antoni Olak s. 166-178
Surogatka to już zawód, banał czy globalne społeczne zapotrzebowanie Antoni Krauz Antoni Olak s. 179-192
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie Antoni Krauz Antoni Olak s. 188-202
Sprawozdanie z konferencji : 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie; Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015 Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, Slovenská Republika Paweł Dziekański Antoni Olak s. 252-253
Dzieci żołnierze - żywe tarcze bez imienia i godności Antoni Krauz Antoni Olak s. 275-296
Pojęcie dyscypliny służbowej i przewinienia dyscyplinarnego Antoni Olak s. 305-326
Globalizacja jako wyzwanie współczesnych systemów edukacyjnych Antoni Olak s. 319-328