Znaleziono 6 artykułów

Stanisław K. Olczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II poł. XVIII w. Stanisław K. Olczak s. 102-117
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Sierocka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 175
Wkład pijarów w dzieło Komisji Edukacji Narodowej w funkcji edukacji młodzieży Stanisław K. Olczak s. 203-221
"Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji kościelnych)", Stanisław K. Olczak, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Flaga Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim w XVI-XVIII w.", Stanisław K. Olczak, Lublin 2004 : [recenzja] Paweł Staniszewski Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 305-309
„Duchowieństwo parafialne w diecezji poznańskiej na przełomie XVI i XVII w.”, Stanisław K. Olczak, Lublin 1990 : [recenzja] Dariusz Główka Stanisław K. Olczak (aut. dzieła rec.) s. 332-335