Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Olender-Skorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek s. 93-100
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce : analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek Marek Sylwestrzak s. 169-179
Zarys rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce Barbara Bartoszewska Michał Duszak Magdalena Olender-Skorek s. 179-190
Separacja funkcjonalna a bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Magdalena Olender-Skorek s. 191-200
Broadband Performance Index : najnowszy wskaźnik rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w UE Magdalena Olender-Skorek s. 205-212
Wzrost znaczenia szerokopasmowego Internetu w sieciach mobilnych Barbara Bartoszewska Robert Czarnecki Magdalena Olender-Skorek s. 583-590