Znaleziono 17 artykułów

Wiesław Olkusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orientalizm w poezji doby pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 17-59
Streszczenie prac doktorskich Jan Ciechowicz Eugeniusz Cyniak Stanisław Drożdż Józef Duk Józef Dynak Barbara Froissart Maria Jakimowicz Maria Januszewicz Andrzej Kaliszewski Hanna Krupińska-Łyp Jadwiga Kuczyńska Elżbieta Mikoś Marian Morawczyński Kazimierz Nowosielski Wiesław Olkusz Marta Pawlina-Meducka Dietrich Scholze Wojciech Stańczak Barbara Stelmaszczyk-Świontek Andrzej Szubert Helena Waszkiewicz Jerzy Winiarski Krzysztof Woźniakowski Anna Świrek s. 18-126
Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne : pogranicze estetyki i etyki Wiesław Olkusz s. 65-86
Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej Wiesław Olkusz s. 129-160
"Wybrane motywy orientalne w literaturze polskiego pozytywizmu (sansara, karman, nirwana)", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 179
Zapomniana dyskusja woków polskich przekładów "Gulistanu" Sa'diego : z dziejów recepcji literatur Wschodu w dobie pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 183-196
Polska recepcja "Tysiąca i jednej nocy" w dobie pozytywizmu Wiesław Olkusz s. 199-230
">>Powieści Wschodu i Zachodu<< Wojciecha Dzieduszyckiego jako wyraz zainteresowania Orientem w dobie pozytywizmu", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 234
"W kręgu malarstwa niderlandzkiego. Dzieła sztuki jako źródła inspiracji pisarzy drugiej połowy XIX w.", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 241
"Elizy Orzeszkowej poglądy na sztuki plastyczne. Pogranicze estetyki i etyki", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 246
"W kręgu barwy. O funkcji określeń barw w tomikach >>Italia<< i >>Drobiazgi z podróżnej teki<< Marii Konopnickiej", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Pozytywistyczny trójgłos (L.Sowiński, Z.Sarnecki, M.Konopnicka) o Michale Aniele Buonarrotim", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 253
"Artur Grotter-medium przeżyć narodu. Z dziejów recepcji twórczości plastycznej przez polskich pisarzy pozytywistycznych", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska, z.21 (1982) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 260
">>Madonna Sykstyńska<< Rafaela i jej reminiscencje w literaturze pozytywistycznej", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Artur Grottger - medium przeżyć narodu. Z dziejów recepcji twórczości plastycznej przez polskich pisarzy pozytywistycznych", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXI (1982) : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 316
"Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318
"Pozytywiści warszawscy wobec twórczości malarskiej Józefa Chełmońskiego", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318