Znaleziono 11 artykułów

Heinrich Olschowsky

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ideologiczne wzorce odbioru : polska literatura a krytyka literacka NRD Heinrich Olschowsky s. 49-61
Polonistyka w Niemieckiej Republice Demokratycznej Heinrich Olschowsky Roman Loth (tłum.) s. 69-72
Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 87-116
Struktury i tradycje Hieronim Bryłka Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 140-145
"Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 146
"Przyroda jako świątynia i warsztat. Przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 148
Przyroda jako świątynia i warsztat : przyczynek do tradycji romantycznej polskich wierszy XX w. poświęconych przyrodzie Heinrich Olschowsky Ryszard Handke (tłum.) s. 165-178
"Romantische Traditionen in der polnischen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Julian Przyboś und Władysław Broniewski. /Tradycja romantyczna w polskiej poezji XX wieku. Julian Przyboś i Władysław Broniewski Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 271
"Sozialistische Entscheidung aus nationaler Verantwortung. Polnische Literatur in der Auseinansersetzung mit Krieg und Okkupation. /Afirmacja socjalizmu a odpowiedzialność narodowa. Literatura polska wobec wojny i okupacji Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zeitstück und Geschichte. Leon Kruczkowskis Drama >>Die Sonnenbrucks<< in der DDR. /Dramat współczesny i historia. >>Niemcy<< Leona Kruczkowskiego w NRD Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zwischen Tradition und Alltag. Revolutionäre polnische Poesie 1918-1932. /Polska poezja rewolucyjna lat 1918-1932 Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 275