Znaleziono 1 artykuł

P. Olszanskij

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Diekabristy i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije", P. Olszanskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska P. Olszanskij (aut. dzieła rec.) s. 392-395