Znaleziono 10 artykułów

Włodzimierz Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Włodzimierz Olszewski Marian S. Wolański s. 7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Co może zrobić mała szkoła wyższa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej? Włodzimierz Olszewski s. 27-47
(Jaki?) Doktorat i co dalej? : rzecz o wysoko wykwalifikowanych specjalistach w społecznościach lokalnych Włodzimierz Olszewski s. 109-121
Wyższe szkolnictwo zawodowe Podregionu Legnicko-Głogowskiego wobec potrzeb kadrowych LSSE Włodzimierz Olszewski s. 145-154
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 września 1996 r. Włodzimierz Olszewski s. 156
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Szkoła wyższa. (R)e-wolucje: kariery akademickie" Włodzimierz Olszewski s. 191-194
"Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii", Zielona Góra 2013 : [recenzja] Włodzimierz Olszewski s. 201-206
"Instytucje edukacji sportu i rekreacji elementami jedności życia polkowiczan”, Włodzimierz Olszewski, Polkowice 2012 : [recenzja] Eunika Baron-Polańczyk Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 245-248
„Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na p oczątku XXI wieku”, Włodzimierz Olszewski, Kraków 2014 : [recenzja] Kazimierz Wenta Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 253-255
Kronika adwokatury : varia Marian Anczyk Włodzimierz Olszewski s. 256-257