Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Opacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pogranicze jako determinanta historii Białorusi : uwagi na marginesie monografii: Белорусы: нацuя Позраничья Zbigniew Opacki s. 13-29
"Henryka Kamieńskiego koncepcja sojuszu z państwem rosyjskim w latach pięćdziesiątych XIX wieku", Zbigniew Opacki, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zbigniew Opacki (aut. dzieła rec.) s. 243
"Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym", Franciszek Nowiński, Gdańsk 1995 : [recenzja] Zbigniew Opacki Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363
Z dziejów polskiej świadomości na Białorusi : przypadek Mariana Zdziechowskiego Zbigniew Opacki s. 387-392
„Paradoksy impierskoj politiki: poliaki w Rossii i russkije w Polszie”, Leonid E. Gorizontow, Moskwa 1999 : [recenzja] Zbigniew Opacki Leonid E. Gorizontow (aut. dzieła rec.) s. 484-488