Znaleziono 8 artykułów

Edward Opaliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Rzeczypospolitej, Koronie Polskiej i Rzeczypospolitej Litewskiej : (w związku z artykułem Edwarda Opalińskiego, Serenissima Respublica Nostra, "PH" t. 71, z. 3, s. 561-569) Henryk Wisner Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 93-97
"Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III”, Edward Opaliński, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652", Edward Opaliński, Warszawa 1995 : [recenzja] Juliusz Bardach Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III", Edward Opaliński, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 366-369
„Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej”, pod red. naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) Tomasz Wiślicz (aut. dzieła rec.) s. 372
"Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych", Jan Seredyka, Opole 1978 : [recenzja] Edward Opaliński Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 544-547
"Sejm zawiedzionych nadziei", Jan Seredyka, Opole 1981 : [recenzja] Edward Opaliński Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 547-550
Serenissima Respublica Nostra : (na marginesie książki Henryka Wisnera, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1978) Edward Opaliński Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-569