Znaleziono 3 artykuły

Jarosław Wit Opatrny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Marek Szrenica Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu", M. Matoušek, Praha 1957 : [recenzja] Jarosław Wit Opatrny M. Matoušek (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", zebrał i oprac. Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Edward Martuszewski Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 656-658