Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Orłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce internetu w czasie wolnym współczesnych Polaków Jacek J. Błeszyński Małgorzata Orłowska s. 23-30
Rys historyczny polskiego ustawodawstwa antymonopolowego i charakterystyka przepisów obecnie obowiązujących Małgorzata Orłowska s. 92-114
"Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Małgorzata Orłowska Ewa Wojtaszek-Mik (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy Małgorzata Orłowska s. 118-123
Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo współczesnych Polaków : wybrane problemy : perspektywa pedagoga społecznego Małgorzata Orłowska s. 129-143
Jakość życia dzieci autystycznych Jacek J. Błeszyński Małgorzata Orłowska s. 133-147
Miejsce Internetu w budżecie czasu polskiego dziecka - perspektywa pedagogiczna = Role of the Internet in the Budget Time Polish Child - Pedagogical Perspective Jacek J. Błeszyński Olga Khyzhna Małgorzata Orłowska s. 255-261