Znaleziono 1 artykuł

Ewa Ormianin-Sokół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika pracy resocjalizacyjnej w zakładzie poprawczym dla dziewcząt Ewa Ormianin-Sokół Kazimierz Ptak s. 367-384