Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Osadczy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płaszczyzna współistnienia obrządków greckiego i łacińskiego Kościoła katolickiego w Galicji Wschodniej po Concordii (1863-1914) Włodzimierz Osadczy s. 143-146
Biuletyn polonijny Jarosław Duraj Włodzimierz Osadczy Edward Walewander s. 185-203
"Kościół i cerkiew na wsolnej drodze : concordia 1863 r. z porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej", Włodzimierz Osadczy, Lublin 1999 ; [recenzja] Józef Krętosz Włodzimierz Osadczy (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Rodzina polska na zesłaniu w ZSRR. Studium pedagogivzne", Małgorzata Stopikowska, Warszawa 2000 : [recenzja] Włodzimierz Osadczy Małgorzata Stopikowska (aut. dzieła rec.) s. 227-229