Znaleziono 2 artykuły

Bożena Osmólska-Piskorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego", Bożena Osmólska-Piskorska, Toruń 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 14, zeszyt 2, s. VIII, 260, 4 nlb. + 1 wkładka erraty (maszynopis) : [recenzja] Wincenty Danek Bożena Osmólska-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 23, ss. 120 : [recenzja] Bożena Osmólska-Piskorska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 347-352