Znaleziono 2 artykuły

Monika Osmańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazji 70 lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Wójtowicza Monika Osmańska Zofia Szwed s. 5-9
Kilka uwag o statusie onomastycznym odapelatywnych nazw osobowych w antroponimii rosyjskiej XVI wieku Monika Osmańska s. 183-194