Znaleziono 4 artykuły

Waldemar Ossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztynort Duży, st. 5, gm. Węgorzewo, woj. suwalskie, AZP 16-72/- Waldemar Ossowski Jerzy Marek Łapo s. 73
Weryfikacyjne badania osiedli nawodnych na wschodnich Mazurach, przeprowadzone jesienią 1993 roku i wiosną 1994 roku Waldemar Ossowski Jerzy Marek Łapo s. 128-138
Wyniki podwodnych prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na reliktach osady nawodnej w Rybicalu stan. 1, "Jezioro Ryńskie", gmina Ryn, województwo warmińsko-mazurskie Waldemar Ossowski Jerzy Marek Łapo s. 139-146
Wraki tolkmickie w świetle ostatnich badań Marek Krąpiec Waldemar Ossowski s. 415-430