Znaleziono 9 artykułów

Józef Ostrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transportochłonność produkcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR Przewodów Piotr Gradziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 177-188
Czynniki wpływające na wyludnianie się obszarów wiejskich województwa zamojskiego Mieczysław Kowerski Józef Ostrowski s. 281-304
Postęp techniczny a oszczędność i wydajność nakładów pracy żywej w procesie kombajnowego zbioru zbóż Piotr Gardziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 315-328
Porównawcza analiza kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych w SHR Ulhówek Józef Ostrowski s. 329-338
Wydajność pracy żywej i produktywność maszyn w wybranych gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Józef Ostrowski s. 355-366
Zastosowanie metody przepływów międzygałęziowych do oceny kosztów zużycia energii w gospodarstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 415-424
Zużycie paliw i energii elektrycznej na produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 433-442
Die Rolle des Direktors in der Leitung des Volkseigenen Gutes in den Bedingungen der Wirtschaftsreform Józef Ostrowski s. 459-467
Poziom i struktura nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 461-471