Znaleziono 26 artykułów

Kazimierz Ostrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Wsparcie pedagogiczne rodzin osób niepełnosprawnych za pomocą socjoterapii Kazimierz Ostrowski s. 27-34
Obrona obowiązkowa (niezbędna) w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 27-38
Udział adwokatów polskich w konspiracji wojskowej w okresie 1939—1945 Kazimierz Ostrowski s. 39-42
Naruszenie przepisów dotyczących ochrony obligatoryjnej w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 41-45
Spóźnione doręczenie oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia Kazimierz Ostrowski s. 45-49
Przegląd nadesłanych opracowań Kazimierz Ostrowski Wacław Szyszkowski s. 59-62
Wartość dowodowa oświadczeń złożonych poza protokołem wyjaśnień : (z problematyki art. 158 k.p.k.) Kazimierz Ostrowski s. 60-65
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Buczyński Tadeusz Emilian Huk Kazimierz Ostrowski s. 72-76
Osobisty udział oskarżonego w rozprawie rewizyjnej Kazimierz Ostrowski s. 72-76
Prawo do milczenia Kazimierz Ostrowski s. 80-83
Warunki ujawnienia na rozprawie wyjaśnień oskarżonego złożonych w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 85-98
Niekorzystne konsekwencje frontalnego traktowania wychowanków w procesie pedagogicznym Kazimierz Ostrowski s. 87-97
O udziale adwokatów krakowskich w Powstaniu Warszawskim Kazimierz Ostrowski s. 88-91
Ustawodawstwo okresu powstania warszawskiego Kazimierz Ostrowski s. 90-102
Praca badawcza nauczyciela jako element usprawniający oddziaływania pedagogiczne Kazimierz Ostrowski s. 93-103
Problemy pedeutologiczne w świetle zawodowych doświadczeń nauczycieli wychowawców Kazimierz Ostrowski s. 105-114
Teoria i praktyka pedagogiczna w poglądach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów Kazimierz Ostrowski s. 131-141
Wybrane metody pedagogizacji rodzin osób niepełnosprawnych Kazimierz Ostrowski s. 141-154
Kontrola i ocena jako ogniwo pracy pedagogicznej Kazimierz Ostrowski s. 157-175
Samorzutna działalność sytuacyjna ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym : pożądana metoda oddziaływania pedagogicznego, czy niekorzystny pajdocentryzm? Kazimierz Ostrowski s. 158-167
Nabywanie i utrwalanie postaw wychowawczych w toku oddziaływań behawioralnych Kazimierz Ostrowski s. 181-192
Odpowiedzialność wychowawcza rodziców w konfrontacji użytkowania mediów przez dzieci i młodzież Kazimierz Ostrowski s. 194-202
Minimalna obrona obligatoryjna w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 196-210
Pedagogiczna analiza oceniania szkolnego Kazimierz Ostrowski s. 211-219
Chojnickie czasopisma regionalne po II wojnie światowej Kazimierz Ostrowski s. 213-221