Znaleziono 7 artykułów

Józef Półturzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczelnie wyższe a oświata dorosłych Józef Półturzycki s. 7-28
Aktualność problemów edukacji ustawicznej Józef Półturzycki s. 16-38
Edukacja ustawiczna i andragogika w procesie modernizacji szkolnictwa wyższego Józef Półturzycki s. 57-77
Miejsca wypoczynku Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ślady i pamiątki jego pobytów Maria Półturzycka Józef Półturzycki s. 187-202
Tadeusz Wróbel – pierwszy dziekan Wydziału Pedagogicznego w Kielcach Józef Półturzycki s. 189-199
"Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia", Maria Półturzycka, Józef Półturzycki, Warszawa–Radom 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Maria Półturzycka (aut. dzieła rec.) Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 322-325
Monografia o szwedzkiej oświacie Jan Żebrowski Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 351-360