Znaleziono 1 artykuł

Marek Pęczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie sposobów budowania potencjału innowacyjnego przez firmy krajów doganiających Marek Pęczkowski Anna Wziątek-Kubiak s. 117-145