Znaleziono 4 artykuły

Joanna Pękala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etos współczesnego nauczyciela w opinii nauczycieli i rodziców Joanna Pękala s. 99-118
"Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela", red. Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak, Warszawa 2017 : [recenzja] Joanna Pękala Stefan T. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Dominika Walczak (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej", Danuta Lalak, Warszawa 2010 : [recenzja] Joanna Pękala Danuta Lalak (aut. dzieła rec.) s. 275-278
IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa „Jak uczyć by nauczyć? O specyfice teorii i praktyki nauczania filozofii i etyki” (Warszawa, 21-22 listopada 2014) Joanna Pękala Dariusz Stępkowski s. 291-296