Znaleziono 5 artykułów

Stefan Płażek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Błąd organu rentowego lub odwoławczego w sprawach o świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin Stefan Płażek s. 16-26
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego Stefan Płażek Zbigniew Salamon s. 49-60
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1984 r., III UZP 20 Stefan Płażek s. 86-92
[bardzo liczny był udział adwokatury] Stefan Płażek s. 119-120
Adwokat dr Kazimierz Ostrowski (1907-1999) Stefan Płażek s. 262-263