Znaleziono 12 artykułów

Krystyna Płachcińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęciu i granicach staropolszczyzny Krystyna Płachcińska s. 7-11
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Przysłowia i sentencje jako narzędzie argumentacji w oracjach sejmowych z czasów Zygmunta Augusta Krystyna Płachcińska s. 37-47
Oracje sejmowe z czasów Jana Kazimierza na rozdrożu stylistycznym : na przykładzie wotum Krzysztofa Grzymułtowskiego z 1665 roku Krystyna Płachcińska s. 147-167
"Carmina latina", cz. 3: "Komentarz", Jan Kochanowski, oprac. Z. Głombiowska, Gdańsk 2013 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 159-165
O autorstwie "Roksolanek" Zimorowica : w świetle analiz stylometrycznych Krystyna Płachcińska s. 165-187
Oracje z "Odprawy posłów greckich" w świetle mów sejmowych z czasów Jana Kochanowskiego Krystyna Płachcińska s. 203-228
"Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera Bartłomieja Nowodworskiego...", Maria Barłowska, Szczecin 2006 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Maria Barłowska (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Nad tekstem >>Kupca<< Mikołaja Reja", Krystyna Płachcińska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 247
Głos "lasu manuskryptów" Krystyna Płachcińska Maria Barłowska (aut. dzieła rec.) s. 258-265
"Bartłomiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki", Krystyna Płachcińska, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 334
"O autorstwie >>Roksolanek<< Ziomorowica. W świetle analiz stylometrycznych", Krystyna Płachcińska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 396