Znaleziono 8 artykułów

Michał Płachta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie uwagi na temat praktyki ekstradycyjnej Michał Płachta s. 32-39
Prawo do obrony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Michał Płachta s. 48-61
Oskarżyciel prywatny a prokurator w kanadyjskim procesie karnym Michał Płachta s. 121-126
(Stały) Międzynarodowy Trybunał Karny : triumf idealizmu nad polityką? Michał Płachta s. 167-174
Prawa człowieka w kontekście przeszkód ekstradycyjnych Michał Płachta s. 193-204
"Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa - studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze", Michał Płachta, Warszawa 2000 : [recenzja] Zdzisław Brodecki Michał Płachta (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 września 1997 r. I KZP 14 Michał Płachta s. 217-224
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2000 r. Michał Płachta s. 248-253