Znaleziono 5 artykułów

Joanna Płaza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program wychowania społeczeństwa u schyłku I Rzeczypospolitej Joanna Płaza s. 33-56
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", oprac. Waldemar Voisé, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Joanna Płaza Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Joanna Płaza Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach 1848-1884", Stefan I. Możdżeń, Wrocław 1974 : [recenzja] Joanna Płaza Stefan I. Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 265-267