Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Płaza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573)", Stefan Gruszecki, Warszawa 1969; "Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574)", Stanisław Płaza, Kraków 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Stefan Gruszecki (aut. dzieła rec.) Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Rozwój staropolskiego prawa sądowego na tle tendencji europejskich Stanisław Płaza s. 343-367
"Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze", Stanisław Płaza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" z. 66, 1974 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 527-529