Znaleziono 3 artykuły

Bogusław Płonka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie bezpieczeństwem obszaru celnego Unii Europejskiej Bogusław Płonka s. 62-72
Przedpogrzebowe, pozaliturgiczne obrzędy na Śląsku Bogusław Płonka s. 273-279
Funkcja kontrolna administracji celnej Bogusław Płonka s. 287-296