Znaleziono 1 artykuł

Monika Płoska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IACPL Międzynarodowe Sympozjum Prawa Sądowego Cywilnego : Unity of Civil Procedural Law and its National Divergencies (Jednolitość prawa sądowego cywilnego, jego odrębności krajowe) Robert Niczyporuk Monika Płoska Waldemar Wawer s. 146-149