Znaleziono 21 artykułów

Magdalena Płotka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet na rozdrożu : o uniwersytecie i nauczaniu uniwersyteckim z Antonim B. Stępniem rozmawiają Artur Andrzejuk, Magdalena Płotka, Izabella Andrzejuk i Witold Płotka Artur Andrzejuk Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka Witold Płotka Antoni B. Stępień s. 13-23
Praktyczny wymiar poznania samego siebie w ujęciu Tomasza z Akwinu Magdalena Płotka s. 61-74
Uprawnione prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica Magdalena Płotka s. 123-140
Jak nakaz moralny wynika z natury świata? : koncepcja prawa natury św. Tomasza z Akwinu na tle stoickiej i późnośredniowiecznej tradycji Magdalena Płotka s. 129-144
Sprawozdanie z konferencji 46th International Congress on Medieval Studies Magdalena Płotka s. 131-134
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Filozofia na polskim uniwersytecie na obczyźnie", dedykowanej profesorowi Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka s. 146-152
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Stan badań nad filozofią polską", poświęconej porf. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 152-158
Praktycystyczna koncepcja filozofii człowieka jako podstawa rozumienia prawa naturalnego : (na przykładzie ujęcia Pawła z Worczyna) Magdalena Płotka s. 161-171
Filozofia na IV Kongresie Mediewistów Polskich Magdalena Płotka Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska s. 193-199
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "W kręgu średniowiecznej metafizyki" Magdalena Płotka Magdalena Saganek s. 199-205
Edycja fragmentu komentarza do "Etyki nikomachejskiej" (BJ 741) Pawła z Worczyna Paulina Brodzik Michał Poręcki Magdalena Płotka Jurata Serafińska Hanna Szczęśniak Anna Tustanowska s. 203-205
"Quaestiones in libros Ethicae nicomacheae Aristotelis" (BJ 741, f. 52v-54r) Paulina Brodzik Michał Poręcki Magdalena Płotka Jurata Serafińska Hanna Szczęśniak Anna Tustanowska Paulus de Worczyn s. 207-215
Tomizm na konferencjach "W kręgu średniowiecznej antropologii" (2011) oraz "W kręgu średniowiecznej metafizyki" (2013) organizowanych przez Sekcję Historii Filozofii UKSW Magdalena Płotka s. 245-247
Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. "Historia filozofii jako problem filozoficzny" Magdalena Płotka s. 249-250
IV Kongres Mediewistów Polskich (sprawozdanie) Magdalena Płotka Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska s. 269-273
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej : "Jak uprawiać i pisać historię filozofii; jak jej nauczać?" Magdalena Płotka Michał Zembrzuski s. 271-276
"Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12)", M. Płotka, Warszawa 2013 : [recenzja] Izabella Andrzejuk Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Sprawozdanie z konferencji naukowej „W kręgu średniowiecznej etyki” Magdalena Płotka s. 293-296
"Pojedyczność. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce", Michał Głowala, Wrocław 2012 : [recenzja] Magdalena Płotka Michał Głowala (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages", (eds.) M. Mejor, K. Jażdżewska, Anna Zajchowska, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles– New York–Oxford–Warszawa–Wien 2014 : [recenzja] Magdalena Płotka K. Jażdżewska (aut. dzieła rec.) M. Mejor (aut. dzieła rec.) Anna Zajchowska (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Z metodologii historii filozofii", Michał Zembrzuski, Magdalena Płotka, Andrzej Nowik, Adam Filipowicz, Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, [w:] "Opera philosophorum medii aevii. Textus et studia", t. 14, Warszawa 2015 : [recenzja] Dawid Lipski Izabella Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) Adam Filipowicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowik (aut. dzieła rec.) Magdalena Płotka (aut. dzieła rec.) Michał Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 379-382