Znaleziono 1 artykuł

L. A. Płotkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisariew i litieraturno-obszczestwiennoje dwiżenije szestidiesiatych godow", L. A. Płotkin, Leningrad-Moskwa 1945, Akadiemija Nauk Sojuza SSR, Institut Litieratury (Puszkinskij Dom), Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR : [recenzja] Maria Janion L. A. Płotkin (aut. dzieła rec.) s. 243-250