Znaleziono 13 artykułów

Semen J. Płotkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów wyodrębnienia się metalurgii proszków jako samodzielnej nauki Semen J. Płotkin Nadieżda D. Smirnowa s. 59-63
"Piotr Grigorjewicz Sobolewskij. Żyzń i diejatielnost wydajuszczegosia uczonogo XIX w.", S. J. Płotkin, Moskwa 1966 : [recenzja] Wsiewołod Ostolski Semen J. Płotkin (aut. dzieła rec.) s. 167-168
250 lat Akademii Nauk w ZSRR Aleksander S. Fiodorow Semen J. Płotkin s. 219-223
Główne etapy rozwoju badań historyczno-naukowych w ZSRR Semen J. Płotkin s. 377-381
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Semen J. Płotkin s. 449-451
Siemion Wiktorowicz Szuchardin (1917-1980) Aszot Grigorian Semen J. Płotkin W. M. Rodinow s. 449-452
Nauka Ukrainy Radzieckiej Semen J. Płotkin s. 453-454
"Oktiabr i naucznyj progriess", T. 1-2, Moskwa 1967 : [recenzja] Semen J. Płotkin s. 564-567
Piotr Curie i dzisiejsze drogi rozwoju nauki Fryderyk Joliot-Curie Irena Joliot-Curie Semen J. Płotkin s. 609-617
Ostatnie zeszyty "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Semen J. Płotkin s. 657-658
Aspekty historyczne nauki o materiałach Semen J. Płotkin Grigorij Samsonow s. 677-683
Rozwój przyrodoznawstwa w ZSRR Aleksander S. Fiodorow Semen J. Płotkin s. 681-699
"Organizacja procesu inwestycyjnego Piramidy Cheopsa", Wiesław Koziński, Warszawa 1969 : [recenzja] Semen J. Płotkin Wiesław Koziński (aut. dzieła rec.) s. 813-820