Znaleziono 5 artykułów

Emil Pływaczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre aspekty zbiegu przepisów na tle przestępstw skierowanych przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych (art. 233-236 k.k.) Emil Pływaczewski s. 67-77
W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Gaberlego i Wojciecha Dadaka Emil Pływaczewski s. 76-77
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1983 r. I KR 93 Emil Pływaczewski s. 112-115
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1985 r. Rw 1090 Emil Pływaczewski s. 134-139
"Przestępczość zorganizowana", Emil Pływaczewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Krzysztof Indecki Emil Pływaczewski (aut. dzieła rec.) s. 262-264