Znaleziono 2 artykuły

J. Pałka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Warszawa Międzywojenna w pamięci jej mieszkańców", wybór i oprac. J. Pałka, A. Szamruchiewicz, M. Szymańska-Szwąder (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 2), Warszawa 2012; "Warszawa okupowana. Relacje mieszkańców", wybór i oprac. M. Szymańska-Szwąder, J. Pałka (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 3), Warszawa 2011; "Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944", wybór i oprac. M. Szymańska-Szwąder (Z Archiwum Historii Mówionej, z. 4), Warszawa 2012; "Powroty. Warszawa 1945–46", wybór i oprac. M. Szymańska (z Archiwum Historii Mówionej, z. 5), Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Sowińska J. Pałka (aut. dzieła rec.) A. Szamruchiewicz (aut. dzieła rec.) M. Szymańska-Szwąder (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny", J. Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski, Gdańsk–Zakrzewo 2013 : [recenzja] Daniel Koreś J. Pałka (aut. dzieła rec.) M. Venken (aut. dzieła rec.) K. M. Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 295-299