Znaleziono 12 artykułów

Ryszard Paciorkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wewnętrzna budowa apologetyki nowoczesnej Ryszard Paciorkowski s. 10-40
Ogólne zasady metody pracy naukowej w świetle refleksji Claude Bernarda Ryszard Paciorkowski s. 15-42
Twórczy wkład Ks. Profesora Wincentego Kwiatkowskiego w organizację naukową apologetyki nowoczesnej Ryszard Paciorkowski s. 29-39
Fenomenologia uzdrowienia Ryszard Paciorkowski s. 67-82
Wkład myśli św. Augustyna do problematyki rozwoju dogmatów Ryszard Paciorkowski s. 77-85
Początki empiryzmu eklezjologicznego w metodach apologetyki nowoczesnej Ryszard Paciorkowski s. 107-121
Uwagi o metodzie eklezjologicznej w apologetyce Ryszard Paciorkowski s. 170-177
L'apologétique nouvelle et la pensée augustinienne Ryszard Paciorkowski s. 235-240
"Saint Piere et les origines de la primauté romaine", M. Besson, Genève 1929 : [recenzja] Ryszard Paciorkowski M. Besson (aut. dzieła rec.) s. 377-386
"Chrześcijaństwo w apologetycznej mysli św. Augustyna", ks. dr Ryszard Paciorkowski, Poznań 1952 : [recenzja] Franciszek Sawicki Ryszard Paciorkowski (aut. dzieła rec.) s. 381-383
Z badań nad ideą heroizmu religijnego w chrześcijańskiej starożytności Ryszard Paciorkowski s. 503-539
Zebranie dyskusyjne zespołowej katedry apologetyki Ryszard Paciorkowski s. 716-726