Znaleziono 1 artykuł

Denys Page

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The Oxyrhynchus Papyri", Part XXIX, ed. by D. Page, London 1963 ; "The Oxyrhynchus Papyri", Part XXX", ed. with notes by E. Lobel, London 1964 ; "The Oxyrhynchus Papyri", Part XXXI, ed. with translations and notes by J. W. B. Barns [et al.], London 1966 ; "The Oxyrhynchus Papyri", Part XXXII, ed. with notes by E. Lobel, London 1967: [recenzja] Anna Świderek John W. B. Barns (aut. dzieła rec.) Edgar Lobel (aut. dzieła rec.) Denys Page (aut. dzieła rec.) s. 173-183