Znaleziono 11 artykułów

Anna Pajdzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jednostka, społeczność i pamięć Anna Pajdzińska s. 21-24
My, to znaczy... : z badań językowego obrazu świata Anna Pajdzińska s. 33-53
W poszukiwaniu prawdy o kłamstwie Anna Pajdzińska s. 82-88
Słowa : z prawdy, ducha i litery Anna Pajdzińska s. 116-124
Językowe granice metafory Anna Pajdzińska s. 131-143
Językowy obraz świata - konwencja i kreacja Anna Pajdzińska Ryszard Tokarski s. 143-158
O nepotyzmie, kumoterstwie i kolesiostwie słów kilka Anna Pajdzińska s. 171-178
Interpretacja w języku Anna Pajdzińska s. 212-226
Kreacje czasu w "Fuga temporum" Mieczysława Jastruna Anna Pajdzińska s. 225-234
"Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji", Anna Pajdzińska, Lublin 1993 : [recenzja], Teresa Dobrzyńska Anna Pajdzińska (aut. dzieła rec.) s. 234-238
Czy ptak jest zwierzęciem? Anna Pajdzińska Danuta Kępa-Figura (aut. dzieła rec.) s. 410-412